Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2016-05-16 08:53:27

NORTH CHEMICAL: FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER PÅVERKADE 1 KVSTOCKHOLM (Direkt) North Chemical är under stor förändring. Förvärvet av Lahega skapar bolaget NC Lahega som får en omsättning på drygt 350 miljoner kronor med ebitda på 20 miljoner kronor pro forma.

Under det första kvartalet 2016 präglades North Chemicals verksamhet av pågående förändringsåtgärder.

Slutförandet av flytten och koncentrationen av verksamheterna till Rörvik bidrog till störningar i produktionen under januari månad, vilket påverkade försäljningen. Omsättningen för perioden uppgick till 30,2 miljoner kronor (35,0).

Vidare tog bolaget kostnader av engångskaraktär på 4,3 miljoner kronor, för flytt, omstrukturering och starten av det nya lager- och logistikcentrat i Håknatorp. Resultatet för perioden uppgick till -3,3 miljoner kronor (-1,0).

Exklusive jämförelsestörande poster är resultatet dock positivt.

"Det visar att vi är på rätt väg. Trots årets inledning så kommer bolaget efter omstruktureringen successivt att dra fördel av cirka 10 miljoner kronor i lägre kostnader 2016", skriver North Chemical.

Bolaget stora effektiviseringsåtgärder innebär även att det ser över ingångna avtal, och bolaget har sagt upp ett olönsamt avtal på 8 miljoner kronor på årsbasis. Det påverkar ebitda positivt med cirka 1,6 miljoner kronor när avtalet löper ut i maj.

Vidare kommer prishöjningar på i genomsnitt 3,9 procent att bidra positivt.