Stockholm 17:30
+0,60% Idag
+19,53% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-06-25 12:14:50

INTEGRUM: NETTORESULTATET SJÖNK TILL -7,1 MLN KR 4 KVSTOCKHOLM (Direkt) Medicinteknikbolaget Integrum, som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet (februari-april) i det brutna räkenskapsåret 2017/2018 på -7,1 miljoner kronor (-5,7).

Rörelseresultatet minskade till -7,9 miljoner kronor (-6,2).

De totala intäkterna sjönk till 4,8 miljoner kronor (5,0), varav nettoomsättningen minskade till 3,0 miljoner kronor (3,5).

"När vi nu summerar Integrums första år som noterat bolag kan vi konstatera att satsningen på USA-marknaden har gett resultat. Samtidigt har en nedgång i försäljningen utanför USA påverkat omsättning och resultat mycket negativt", uppger vd Carl Ekvall som konstaterar att faktumet att Sahlgrenska har stoppat operationer av nya patienter naturligtvis har påverkat bolaget negativt.

"I vår ambition att bygga upp Integrums viktigaste marknad USA, har vi underskattat behovet av stöd och aktiviteter till existerande kunder och marknader utanför USA. Integrums expansion till nya kunder är initialt mycket resurs- och kompetenskrävande för bolaget eftersom vi introducerar en helt ny behandlingsterapi", uppger han vidare.

Marknadspotentialen är dock enligt Integrum oförändrat stor.

"Med en stark position i USA och ökade aktiviteter på marknaden kan vi öka omsättningen under verksamhetsåret", skriver Carl Ekvall i vad som kan vara någon slags prognos för räkenskapsåret.