Stockholm 17:30
-0,09% Idag
+12,92% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-16 12:52:01

SBB: STORT UTLÄNDSKT INTRESSE FÖR DNB-FASTIGHETEN - VDSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Samhällsfastighetsbolaget SBB har varit uppvaktat av ett antal utländska aktörer som velat köpa DNB:s huvudkontor i Oslo. Tanken var att sälja halva fastigheten men till följd av det "starka utfallet" i diskussionerna med intressenter så säljs nu hela fastigheten.

Det säger SBB:s vd Ilija Batljan till Nyhetsbyrån Direkt efter meddelandet om att den 49.000 kvadratmeter stora fastigheten säljs för 4,9 miljarder svenska kronor till DNB Liv samt med en vinst om 0,5 miljarder kronor. Fastigheten köptes av SBB för bara två år sedan.

"Vi har arbetat hårt för att ta ned den finansiella risken under det senaste året och nå mot en Investment Grade-rating. I det arbetet har vi tyckt att det vore naturligt att sälja halva denna fastighet, för att minska den finansiella exponering som dess storlek medfört", säger han.

Vid årsskiftet hade SBB en fastighetsportfölj med ett samlat värde om 25,2 miljarder kronor, varav 30 procent eller drygt 7,5 miljarder var hänförligt till Norge. Försäljningen motsvarar alltså mer än hälften av det beloppet.

Försäljningen av bankfastigheten är även en del i SBB:s "ännu tydligare" satsning mot samhällsfastigheter i form av äldre- och LSS-boenden samt skolor och därutöver hyresbostäder.

"DNB ägs till 40 procent av den norska staten men under den senaste tiden har vi ändå haft en ännu tydligare inriktning mot äldreboenden och skolor", säger Ilija Batljan.

Han medger att kreditvärderingsinstitut har observerat DNB-fastighetens andel av den totala fastighetsportföljen och att det har haft en mindre påverkan på bolagets kreditbetyg.

Med försäljningen stärker SBB sin "finansiella position och samtliga nyckeltal". Lånen som löses i samband med affären har haft en genomsnittlig ränta på 4 procent.

"I dag kan vi låna till drygt 1 procent i ränta", fortsätter han med påpekande att det således rör sig om möjlighet till omkring 100 miljoner lägre finansieringskostnad.

DNB-fastigheten säljs vidare till ett direktavkastningskrav om under 4 procent, vilket kan ställas mot att SBB tenderar att köpa fastigheter till yielder om mellan 5 till 6 procent.

"Teoretiskt kan eventuella nya fastigheter som köps således ge en stor effekt på vårt kassaflöde", säger Ilija Batljan.

Sammantaget upprepar han budskapet om att bolagets "A-klassade" tillgångar bör matchas med "Investment grade"-finansiering. SBB-chefen känner sig därutöver "rätt trygg" med att kunna uppfylla båda de uppsatta målen om ett fastighetsbestånd på 40 miljarder kronor år 2023 kopplat till ett kreditbetyg av "Investment grade".

Rörande framtida fastighetsförvärv påpekar vd:n samtidigt att SBB "aldrig jagar volym". Han tror dock att bolaget kommer att köpa en del äldreboenden och LSS-fastigheter i Norge samt Finland samt troligen även finländska äldreboenden för att "förstärka exponeringen mot social infrastruktur".