Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-10 14:29:05

EPISURF MEDICAL: VD KÖPER AKTIER AV STORÄGARESTOCKHOLM (Direkt) Episurf Medicals vd Pål Ryfors förvärvar 983.607 A-aktier i bolaget från bolagets huvudägare Serendipity Ixora. Posten motsvarar 3,2 procent av kapitalet och 6,8 procent av rösterna i Episurf.

Affären görs till kursen 6:10 kronor per aktie.

I och med affären blir Pål Ryfors bolagets näst största ägare sett till röstandel.

Efter transaktionen innehar Serendipity Ixora 15,3 procent av kapitalet och 32,3 procent av rösterna i bolaget. Pål Ryfors kommer att äga 3,3 procent av kapitalet och 6,9 procent av rösterna.