2017-08-08 08:50:00

Seqr blir utgivare av Mastercard

SEQR Payments AB, en del av Seamless Distribution AB, blir utgivare av Mastercardprodukter i Europa. 


Samarbetet med Mastercard kommer att göra det möjligt för Seqr att med stöd av bolagets e-pengalicens  öppna upp innovativa mobila betalningsscenarion på den europeiska marknaden och att fortsätta att driva bolagets tillväxtagenda inom mobilbetalningsbranschen.

Som medlem i Mastercardnätverket kommer Seqr att kunna utfärda kontaktlösa betalningsprodukter i Europa, vilket kommer att ge ett starkt stöd för Seqr i sin strävan att fortsätta utveckla nya sätt att betala i ett ständigt växande kontantlöst samhälle. Ytterligare tillkännagivanden rörande marknadsintroduktioner kommer inom kort.

"Vi är stolta över att bli en del av Mastercardnätverket och utgivare av Mastercardprodukter. Detta kommer att ytterligare stärka Seqr som en av de ledande europeiska leverantörerna av mobila betalningslösningar", säger Tomas Jalling, VD för Seamless.

För ytterligare information, kontakta:
Martin N. Larsson, Head of Treasury/IR, martin.larsson@seamless.se,+46 8 564 878 00.

Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2017 kl. 08:50 CET.

Om Seqr
Seqr, standarden för mobila betalningar, som utvecklats av Seamless, är en säker, snabb och enkel metod för att betala med mobilen. Det enda användaren behöver göra är att skanna en QR-kod eller blippa vid en NFC- terminal. Världen över går det att betala med Seqr vid 30 miljoner terminaler. Låga investerings- och transaktionskostnader för handlaren har bidragit till att Seqr är den mest använda mobila betallösningen i Europa. www.seqr.com

Om Seamless
Seamless tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobla transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar (som tillhandahålls under varumärkena SEQR©och MeaWallet™) och distribution av e-produkter. www.seamless.se 
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF