Stockholm 14:23
+0,48% Idag
+5,79% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-30 11:18:25

Sivers IMA Holding AB (publ) årsredovisning för 2017

Sivers IMA Holding AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning för 2016 offentliggjorts.


Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.siversima.com.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF