Stockholm 10:34
-0,79% Idag
-3,70% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-30 11:18:25

Sivers IMA Holding AB (publ) årsredovisning för 2017

Sivers IMA Holding AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning för 2016 offentliggjorts.


Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.siversima.com.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF