Stockholm 09:34
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-03-08 16:27:48

Liv ihop förstärker ledningsgruppen

Liv ihop förstärker ledningsgruppen med representanter från både affärsområde personlig assistans samt boende. Med utökningen så får ledningsgruppen en bredare kompentensbas och bättre möjligheter att tillvarata på erfarenheter och kompetenser.


LIV IHOP FÖRSTÄRKER LEDNINGSGRUPPEN

Liv ihop förstärker ledningsgruppen med representanter från både affärsområde personlig assistans samt boende. Med utökningen så får ledningsgruppen en bredare kompentensbas och bättre möjligheter att tillvarata på erfarenheter och kompetenser.

Den nya ledningsgruppen kommer utgöras, förutom av VD, även av bolagets ekonomichef Åsa Larsson, regionschef syd assistans Patricia Gustavsson, regionschef norr assistans Karin Forsberg, segmentschef familjehem Carola Clomén samt segmentschef stödboende Helena Bergstedt. Bolagets nuvarande affärsområdeschef för Boende, Patrik Bergström, har beslutat sig att gå vidare och lämnar bolaget den 30 april.

Den nya ledningsgruppen tillträder den 1 april 2021.

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning samt olika typer av boendestöd. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress ca@mangold.se.