Stockholm 17:30
0,00% Idag
+17,82% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-02-01 15:51:35

NFO Drives: Komplettering bokslutskommuniké 1 jan - 31 dec 2020

Den tidigare pressmeddelande bokslutskommuniké för perioden 1 jan - 31 dec 2020 har kompletterats med följande information. Offentliggörande av årsredovisning 31 mars 2021, Ingen utdelning kommer att föreslås. Årstämma sker 23 april 2021.


Se PDF


Johan BraunVD0454-370 29info@nfodrives.se


Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF