Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-01-14 11:07:05

Flaggningsmeddelande i FastPartner AB


Flaggningsmeddelande i FastPartner AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556230-7867 FastPartner AB
InstrumentSE0011309228 Aktie
InnehavareLänsförsäkringar Fondförvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier8 999 728
Antal rösträtter8 999 728
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-01-11
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier9 199 728
 - direkt innehavda rösträtter9 199 728
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,92 %
 - direkt innehavda rösträtter5,06 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,06 % 9 199 728
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,06 % 9 199 728
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohan Söderholm
 - telefon0858840000
 - mejlportfoljadmin@lansforsakringar.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML