Stockholm 17:30
-1,08% Idag
-0,50% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-30 12:00:00

Analyst Group: Aktieanalys på Greater Than - god skalbarhet i white label-lösningar

Greater Than ingår i den nya InsurTech-vågen, där traditionella affärsmodeller inom försäkringsbranschen utmanas av digitala aktörer. Genom att tillhandahålla en AI-driven premiummodell, som leder till en påtaglig förändring av förarbeteendet, kan Greater Than hjälpa bilförsäkringsbolag att reducera skadekostnaderna med 40 %. Det möjliggör en lägre premie mot kund som i förlängningen kan resultera i ökad marknadsandel. Greater Than har tecknat flera avtal under 2017 och kommit igång med försäljningen.
 
Läs hela aktieanalysen här: https://analystgroup.se/analysis/greater-than-q3-17/ 

 


Avser bredda sitt nätverk av distributörer under 2017. Greater Than har ingått flera samarbeten med försäkringsaktörer, både i och utanför Sverige. Under Q3-17 har Greater Than även tecknat avtal med aktörer verksamma inom bilindustrin, vilket förväntas bidra till ökade intäkter framgent. Nuvarande försäljning, 12 månader rullande, uppgår till 6,2 MSEK
 
God skalbarhet i white label-lösningar. Genom Enerfy-plattformen erbjuder Greater Than försäkringsbolag en helt digital bilförsäkring som de under eget varumärke kan sälja till kunder inom ett par veckor från att licensavtal ingåtts. Avtal finns idag med bl.a. Moderna Försäkringar i Sverige, Tryg i Danmark m.fl. Affärsmodellen möjliggör exponentiell tillväxt med goda bruttomarginaler.
 
Adresserar en marknad med miljontals potentiella användare. Med Enerfy Car Insurance adresserar Greater Than 240 miljoner potentiella användare bara i Europa. Bolaget ser även potential i USA och Kina. Redan vid en mindre marknadsandel kan Greater Than generera betydande intäkter.
 
Gynnsam marknadstrend och starkt intresse för Greater Thans teknik. Den digitala utvecklingen av samhället förändrar den traditionella försäkrings-branschen och flera institut, t.ex. McKinsey, Accenture m.fl., menar att försäkringsbolag snabbt måste förändra sig. Parallellt ökar intresset för InsurTech där riskkapitalister globalt investerade 1,7 mdUSD 2016. Dessa trender gynnar Greater Than.
 
En framtid med både möjligheter och utmaningar. Trots pågående förändring är den traditionella försäkringsbranschen trögrörlig, vilket på kort sikt leder till utmaningar för Bolaget. Den potentiella tillväxten kan ta längre tid än väntat, vilket skulle påverka Bolagets finansiella ställning.
 
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag. Läs mer om Analyst Group, (http://analystgroup.se/om-ag/) Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Greater Than. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF