Stockholm 16:16
0,00% Idag
+2,88% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-09-07 17:40:42

FASTATOR: AVSER GENOMFÖRA RIKTAD NYEMISSION OM CA 100 MLN KRSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Fastator avser genomföra en nyemission om omkring 100 miljoner kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare, framgår av ett pressmeddelande.

Fastator har gett i uppdrag till Pareto Securities att utreda förutsättningarna för nyemissionen genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.

Teckningskursen och det totala antalet aktier i den riktade nyemissionen kommer att avslutas innan dess att börshandeln påbörjas på tisdagen.

Kapitalet från den riktade nyemissionen kommer nyttjas till att stödja portföljbolagens fortsatta tillväxt och bolaget kommer att använda merparten av emissionslikviden till att accelerera tillväxten i portföljbolaget Industrisamhället Fastigheter, skriver Fastator.