Stockholm 17:30
+1,10% Idag
-6,01% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-06-11 12:28:43

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar sju äldreboenden med Bodens kommun som huvudhyresgäst

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") fortsätter växa inom segmentet samhällsfastigheter genom förvärv av sju äldreboenden i Boden.


Portföljen omfattar totalt ca 61 900 kvm uthyrningsbar yta där 96 % förhyrs direkt till stat, kommun eller landsting, varav Bodens kommun förhyr 90% av den uthyrningsbara ytan. Fastigheterna utgörs av äldreboenden och är lokaliserade i centrala Boden. Den genomsnittliga kontraktslängden i portföljen är drygt 12 år och hyresintäkterna för 2019 uppgår till ca 65 mkr.

"Vi är glada att vi fått möjligheten att utöka vårt bestånd i den expansiva Luleå-Boden regionen och ser framemot att inleda ett långsiktigt samarbete med Bodens kommun. Med förvärvet stärker vi vår position som Nordens ledande noterade aktör inom samhällsfastigheter," säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

"Det är väldigt glädjande att SBB med sin samlade kompetens och driv väljer att förvärva fastigheter i Bodens kommun och vi ser fram emot ett givande samarbete för hela Bodens bästa. Att SBB engagerar sig här i Boden visar på vår kommuns stora potential och att vi är på frammarsch," säger Claes Nordmark, kommunalråd i Boden.

SBB tillträdde fastigheterna idag 11 juni 2019.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se


Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B), D-aktie (symbol SBB D) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: certifiedadviser@penser.se/ 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML