Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-09 11:07:26

RÄNTOR/VALUTOR: RÄNTOR SVAGT UPP, KI SER SVENSK INBROMSNINGSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntorna stiger svagt i onsdagens handel, med tyska räntor 1-2 punkter högre. Även börserna är något upp med fokus på handelssamtalen i USA.

Euron har stärkts till nära 1:10-nivån mot dollarn under förmiddagen, medan dollarn stärkts lite mot yenen.

Luis de Guindos, ledamot i ECB:s direktion, sade i en intervju med MNI att räntorna nu ligger på en bra nivå och att en ytterligare sänkning skulle kräva en rejäl, fördjupad diskussion i rådet.

"Även om vi kan sänka räntan ytterligare, så blir sidoeffekterna allt tydligare och mer konkreta. Det är därför som vi börjat säga att andra aktörer måste kliva in", sade han.

Oenigheten om vägen framåt är stor inom ECB just nu, vilket säkerligen kommer att bekräftas i protokollet från det senaste mötet på torsdagen.

På onsdagskvällen kommer protokollet från Feds FOMC-möte den 18-19 september, annars är den internationella agendan rätt tunn. USA-räntorna har gått sidledes i Europahandeln.

Fedchefen Jerome Powell flaggade på onsdagen för att det kommer nya tillgångsköp inom kort i mer marknadsvårdande syfte, men var noga med att det inte ska ses som ett nytt QE-program.

Angående centralbankens nästkommande räntemöte påpekade han att policyn inte är förutbestämd och att det bevakar inkommande data noga.

Riskerna är påtagliga och de vill fortsatt arbeta för att stötta expansionen, arbetsmarknaden och inflationen.

Uttalandena har inte nämnvärt påverkat förväntningarna om en sänkning vid oktobermötet, en sänkning är inprisad till drygt 80 procent i Fed funds-terminerna enligt Bloomberg News beräkningar.

Svenska räntor är svagt upp i linje med övriga Europa.

Kantar Prosperas enkät bland penningmarknadsaktörer visade på sjunkande inflationsförväntningar på nästan alla tidshorisonter och för såväl KPI som KPIF. Snittförväntningarna för KPIF-inflationen på fem års sikt sjönk till 1,74 från 1,80 procent.

Nordea noterade att inflationsförväntningarna nu är tillbaka på ungefär de nivåer som sågs i början av 2015 när Riksbanken sänkte räntan under noll och startade QE.

"Om man ser igenom volatiliteten så är inflationsförväntningarna på en nedåtgående trend. Då vi ser inflation under 2-procentsmålet, så kommer förväntningarna troligen att sjunka ytterligare framöver", skrev Nordea.

Fallande inflationsförväntningarna är ett orosmoment för Riksbanken, även om protokollet från det senaste mötet och uttalanden från enskilda ledamöter inte ger någon entydig signal om rest varningsflagg ännu.

På torsdagen kommer KPIF-utfallet för september, som väntas komma in en tiondel under Riksbankens prognos och ned från augusti.

Marknadsaktörerna tror fortsatt på en kronförstärkning, till 9:49 mot dollarn och 10:61 mot euron om ett år.

Kronan var uppe och vände på 9:9648 mot dollarn på onsdagen för att därefter återhämta sig något. En dollar har inte kostat mer än 10 kronor sedan maj 2002.

Konjunkturinstitutet, KI, skriver i sin nya prognos att högkonjunkturen är över, och sänker sina BNP-prognoser till +1,2 procent i år och +1,1 procent nästa år, från 1,5 respektive 1,3 procent i augusti.

Internationella handelskonflikter och oklarheten kring brexit tynger den globala ekonomin, vilket drabbar svensk export, samtidigt som investeringskonjunkturen på väg att vika i Sverige. Även hushållens förtroende har fallit och framför allt är det synen på svensk ekonomi som är dyster.

Sysselsättningen har minskat under året och arbetslösheten väntas stiga till 7,1 procent nästa år.

En milt expansiv finanspolitik bidrar delvis till att hålla uppe efterfrågetillväxten nästa år, då det strukturella sparandet bedöms vara 0,0 procent.

Inflationen bedöms förbli lägre än Riksbankens mål under resterande delen av 2019 och 2020, och reporäntan kommer därför ligga kvar på -0,25 procent till i början av 2022. I augusti spåddes en räntehöjning hösten 2020.

Riskerna ligger på nedsidan från handelskonflikter och brexit, och om de materialiseras bör politikerna vara redo.

"Riksdag och regering bör ha beredskap för att i ett sådant läge skyndsamt föra en mer expansiv finanspolitik för att mildra konjunkturnedgången, inte minst mot bakgrund av Riksbankens begränsade manöverutrymme till följd av den låga räntan", skriver KI.

Även Handelsbanken ser en inbromsning som går snabbare än väntat, och spår en BNP-tillväxt på 1,1 procent i år och 1,0 procent nästa år. Dämpade löner håller ned inflationen, och Riksbanken väntas ligga still åtminstone till och med 2021.


onsdag kl 11.00 (tisdag kl 16.15)
==================================
USD/SEK 9:9326 (9:9154) Statsobl 2y -0,65 (-0,66)
EUR/SEK 10:9108 (10:8757) Statsobl 10y -0,35 (-0,36)
EUR/USD 1:0985 (1:0968) Ty obl 10 -0,58 (-0,60)
US obl 10 1,54 (1,52)