Stockholm 17:30
+0,59% Idag
+27,86% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-03 10:20:00

Electra slutför förvärvet av EM Home


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2018-12-03

 

Electra slutför förvärvet av EM Home

Electra har per den 1 december slutfört förvärvet av EM Home AB (EM Home) som
pressmeddelades om den 25 oktober. Köpeskillingen för förvärvet kom att uppgå till
2,4 MSEK vilket motsvarar bolagets egna kapital justerat efter slutförhandlingen.

EM Home bedriver kedjegemensam verksamhet för de 30 butiker som ingår i
möbelkedjan EMs franchisekoncept vilka ägs och drivs av lokala entreprenörer. Under
det brutna verksamhetsåret 2017/18 omsatte dessa butiker cirka 600 MSEK i konsu-
mentledet. I förvärvet ingår varumärket EM Home, kedjekontoret och handlaravtal med
de 30 lokala entreprenörerna som alla äger sina egna butiker. Under det brutna räken-
skapsåret 2017/18 uppgick omsättningen i EM Home till cirka 30 MSEK. Bolaget har i
det senaste bokslutet en balansomslutning om cirka 15 MSEK och ett eget kapital på
cirka 3,5 MSEK.

Köpeskillingen uppgår till 2,4 MSEK. En tilläggsköpeskilling på maximalt 12 MSEK kan
utgå om definierade målsättningar uppnås kopplade till framtida vinster i EM Home
och volymutvecklingen i möbelkedjan EM Home. Förvärvet förväntas bidra positivt till
Electras resultat per aktie redan under 2019/2020.

Verksamheten i EM Home liknar den verksamhet Electra redan driver inom kedjorna
Audio Video, RingUp, Digitalbutikerna och The Image där Electra äger varumärkena
och erbjuder infrastruktur i form av logistik, varuinköp, butiksdatasystem, it-lösningar,
tjänster och administrativa funktioner. Förutom att tillhandahålla dessa tjänster för de
butiker som ingår i möbelkedjan EM Home avser Electra också att skapa och tillhanda-
hålla en varuförsörjnings-funktion liknande den Electra idag erbjuder sina kunder inom
hemelektronikbranschen. Genom synergier med Electras befintliga koncept och möbel-
kedjan EM Home så uppnås en högre effektivitet och utnyttjandegrad i Electras befintliga
infrastruktur när fler kedje-koncept och butiker ingår. Electra uppnår stordriftsfördelar
genom att bredda affärsmodellen till andra branscher.

 • Nu tar ett intensivt utvecklingsarbete för kedjan vid, säger Magnus Ohlsson Vd för
  EM Home. Electras logistikkompetens kombinerat med vårt varumärke ger ett unikt
  erbjudande för franchisetagarna och skapar också möjligheter att växla upp de
  digitala kanalerna. Sedan offentliggörandet i oktober har vi fört diskussioner med
  flera nya entreprenörer som visat intresse för att starta EM-butik. Under 2019
  räknar vi därför med en nettotillväxt av butiker samtidigt som vi också utvecklar
  befintligt butiksnät med flera omlokaliseringar till attraktivare lägen.
   
 • Förvärvet är i linje med Electras strategi att öka tillväxten genom att etablera sig i
  nya branscher, säger Anneli Sjöstedt, Vd Electra Gruppen. Vi är mycket glada att
  affären är genomförd och ger oss möjlighet att börja arbeta med synergier,
  implementera Smart i EM Home butikerna och förbereda logistikuppbyggnaden.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-58459,
mobil 070-52 584 59
Magnus Ohlsson, VD EM Home AB, mobil 070-99 414 91

Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer
och ska vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.
Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radio-
branschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar.
Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Inom verksamhetsområdet Electra Logistik & IT kombineras lagerhållnings- och distributions-
tjänster för tredje parts räkning. Electra stödjer kundernas affärer med utveckling och drift
av moderna IT- och webblösningar.

Bilaga