Stockholm 17:30
-0,86% Idag
+3,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-29 09:14:38

GOLD TOWN GAMES: GLOBAL LANSERING WHM "MYCKET SNART"STOCKHOLM (Direkt) Spelutvecklingsbolaget Gold Town Games står inför en "mycket snar" global lansering av sitt mobilspel World Hockey Manager (WHM).

Det framgår av delårsrapporten.

World Hockey Manager lanserades i Skandinavien den 16 september och i Europa, med Tyskland och Schweiz som primära marknader, den 31 oktober.

För ungefär en månad sedan uppgav bolaget att den europeiska lanseringen skulle utvärderas under "de kommande veckorna" och därefter skulle beslut tas om kommande global lansering med fokus på Nordamerika.

Av rapporten framgår vidare att Global Town Games har inlett arbetet med den spelmotor som utgör grunden för World Football Manager.

Gold Town Games rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2,9 miljoner kronor det tredje kvartalet (-2,9). Nettoomsättningen var 310.000 kronor (0).