Stockholm 16:56
-0,86% Idag
-3,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-23 15:02:48

CHRISTIAN BERNER: RESULTAT EFTER SKATT BLEV 4,7 MLN KR 1 KVSTOCKHOLM (Direkt) Teknikhandelsföretaget Christian Berner redovisar ett resultat efter skatt på 4,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2018 (0,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:25 kronor (0:01).

Ebita-resultatet uppgick till 7,8 miljoner kronor (1,9). Justerat för förvärvskostnader uppgick ebita till 11,3 miljoner kronor och den justerade ebita-marginalen var 8,2 procent.

Nettoomsättningen blev 137 miljoner kronor (109) och orderingången var 151 miljoner kronor (111).