Stockholm 17:30
0,00% Idag
-28,65% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-06-23 05:32:53

PM DETTA HÄNDER TORSDAG 23 JUNIRAPPORTER

SPOTLIGHT

- ES Group

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- Fedex (efter USA-börsernas stängning)STÄMMOR

- DDM, PharmalundensisBÖRSSTATISTIK

- Fordon: uppdatering lastbilsförsäljning Västeuropa i maj från Acea


EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM

- Fuud: teckningsperiod i nyemission avslutas

- Medfield: teckningsperiod i nyemission avslutas

- MYFC: acceptperiod i Öhlin Holdings bud väntas avslutas omkring 23 juni

- Ngenic: teckningsperiod i nyemission avslutas

- SBF Bostad: teckningsperiod i nyemission avslutas

- Swedish Match: acceptperioden i Philip Morris bud väntas starta omkring 23 juni (väntas avslutas omkring 30 september)


KAPITALMARKNADSDAG

- Tomra kl 8.15


EXKLUSIVE UTDELNING

- Elon (2:00 SEK extra), Lundin Energy (första dag för handel i Lundin Energys aktier utan rätt att erhålla Lex Asea-utdelning och fusionsvederlag från Aker BP), Vitec (0:50 SEK)MAKROSTATISTIK

- Japan: PMI (prel) juni kl 1.50

- SCB: PPI maj kl 8.00

- Frankrike: industrins förväntningar juni kl 8.45

- Frankrike: PMI (prel) juni kl 9.15

- Tyskland: PMI (prel) juni kl 9.30

- EMU: PMI (prel) juni kl 10.00

- Storbritannien: PMI (prel) juni kl 10.30

- USA: nyanmälda arbetslösa veckodata kl 14.30

- USA: bytesbalans 1 kv kl 14.30

- USA: PMI (prel) juni kl 15.45

- USA: Kansas City Fed-index juni kl 17.00


CENTRALBANKER

- Norges Bank: räntebesked kl 10.00

- Turkiet: räntebesked kl 13.00

- FED: Jerome Powell ger sin halvårsvisa penningpolitiska redogörelse inför representanthusets finansutskott kl 16.00