Stockholm 17:30
-0,89% Idag
+6,58% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-30 12:37:46

CONSILIUM: EBITDA-RESULTAT SJÖNK TILL 46,7 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) Consilium, som utvecklar system för säkerhet, miljö och navigation, redovisar ett ebitda-resultat för kvarvarande verksamheter om 46,7 miljoner kronor under det tredje kvartalet (52,0).

"Med hänsyn till den svaga marknadssituationen inom olje- och gasmarknaden, särskilt inom offshore, väljer Consilium i samband med sin omstrukturering mot säkerhet att skriva ned goodwillvärden med 50 miljoner kronor.

Rörelseresultatet bklev 34,3 miljoner kronor (39,0), och rörelsemarginalen blev 10,0 procent (11,4).

Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1:25 kronor (1:69).

Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0:31 kronor (1:06).

Consilium redovisar nettoomsättning och orderingång varje månad, och det tredje kvartalets utfall är därmed känt.