Stockholm 17:30
0,00% Idag
-21,29% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-04-29 14:30:00

Concejo AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2021

Concejo har idag publicerat årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på www.concejo.se.


Denna information är sådan som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 14:30 CET.

Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
www.concejo.se

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i  och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
  
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF