Stockholm 17:30
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-04-14 19:09:41

Kommuniké extra stämma den 14 april 2021


KOMMUNIKÉ EXTRA STÄMMA DEN 14 APRIL 2021

Liv ihop AB (publ), 556846-3136, höll under onsdagen den 14 april 2021 extra bolagsstämma varvid huvudsakliga beslut fattades enligt vad som redovisas nedan.

Stämman beslutade att styrelsen skall utgöras av Jesper von Post, Nils Stiernstedt samt Tommy Zetterberg. Stämman valde Jesper von Post till styrelsens ordförande.

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Liv-ihop-kommunike-extra-stamma.pdf

Kort om Livihop

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning samt olika typer av boendestöd. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress ca@mangold.se.