Stockholm 17:30
-0,94% Idag
+16,45% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-01-11 07:59:34

RÅVAROR: OLJA OCH METALLER - TABELLNoteringar klockan 7.30

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första termin -0:06 USD 52:53 -0,11% 15,68%
Brent, första termin -0:11 USD 61:57 -0,18% 14,44%

Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)
Koppar +41 USD 5.971 0,69% 0,10%
Zink +25 USD 2.486 1,00% 0,75%
Aluminium +4 USD 1.865 0,19% 1,00%
Nickel +120 USD 11.370 1,07% 6,36%
Bly +18 USD 1.994 0,89% -1,36%
Tenn +50 USD 20.190 0,25% 3,67%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld +6:29 USD 1.292:93 0,49% 0,82%
Silver +0:14 USD 15:71 0,93% 1,40%

Dollarindex -0.16 95.38 -0,17% -0,83%
(högre = starkare USD)