Stockholm 17:30
-0,34% Idag
+16,00% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-27 08:00:00

Seafire presenterar vid Introduce Investor Day den 4 december i Stockholm

Seafire AB (publ) presenterar vid Introduce Investor Day som hålls den 4 december 2018 på Haymarket by Scandic i Stockholm. Arrangör är ABG Sundal Collier Introduce och bolaget representeras av bolagets VD Johan Bennarsten. För fullständigt program och anmälan gå in på www.introduce.se


För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 707 495 659

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar mogna onoterade bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Förvärv görs till sunda värderingar och Seafire vidareutvecklar de förvärvade bolagen med fokus på långsiktigt värdeskapande. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel. +468 505 651 72 är Seafires Mentor.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF