Stockholm 17:30
+1,31% Idag
+17,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-23 07:58:44

MATRA PETROLEUM: PRODUKTION 713 FAT/DAG 3 KV, ÖKAT RESULTATSTOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget Matra Petroleum hade en produktion av olja och gas, brutto, om i genomsnitt 713 fat oljeekvivalent per dag (679) under tredje kvartalet 2017.

Fyra produktionsbrunnar som borrades under andra kvartalet sattes i produktion under tredje kvartalet, skriver bolaget i sin delårsrapport.

"Den beräknade förväntade avkastningen från investeringar i nya brunnar har ökat och vi arbetar med att säkra resurser för ett utökat investeringsprogram 2018. I korthet är vår ambition att borra fler brunnar under det kommande året för att fortsätta förbättra den finansiella utvecklingen, genom att tillföra lönsam olje- och gasproduktion i linje med det långsiktiga målet att nå 6.000 fat oljeekvivalent per dag", kommenterar vd Maxim Barskiy i rapporten.

Matras intäkter om 2,2 miljoner dollar för det tredje kvartalet motsvarar en ökning med 26 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Ebitda-resultatet ökade till en vinst om 256 tusen dollar, från en förlust om 321 tusen dollar.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 201 tusen dollar4 (-417 tusen).