Stockholm 16:46
0,00% Idag
-1,41% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-28 15:06:34

CONSILIUM: OMSÄTTNING +11%, ORDERINGÅNG +56% JANUARI 2019STOCKHOLM (Direkt) Consiliums försäljning uppgick till 105 miljoner kronor (94,7) under perioden januari månad 2019, vilket innebär en ökning på 11 procent.

Orderingången steg samtidigt med 56 procent till 163 miljoner kronor (104) och orderstocken uppgick per den 31 januari till 644 miljoner kronor.