Stockholm 17:30
0,00% Idag
-31,68% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-08-12 08:30:19

FASTPARTNER: FÖRETRÄDESEMISSION D-AKTIER CA 500 MLN KRSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastpartner har beslutat om en fullt ut garanterad företrädesemission av stamaktier av serie D om upp till cirka 500 miljoner kronor. Teckningskursen i företrädesemissionen kommer vara 81 kronor per D-aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med företrädesemissionen är att stärka Fastpartners kapitalstruktur som ett led i arbetet med att förstärka Fastpartners kreditbetyg samt för fortsatt tillväxt, heter det.

Endast D-Aktier kommer att emitteras, maximalt 6.159.140 stycken.

Företrädesemissionen är fullt ut garanterad genom ett tecknings- och garantiåtagande från Fastpartners största aktieägare, Compactor Fastigheter.

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i bolaget (oavsett aktieslag) erhåller en teckningsrätt för varje innehavd aktie. 32 teckningsrätter berättigar till teckning av en ny D-aktie.

Sista handelsdag för aktier i Fastpartner, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter, är den 17 augusti 2021.

För de aktieägare som avstår att teckna D-aktier i företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om högst cirka 3 procent.