Stockholm 16:47
-0,80% Idag
+3,61% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-30 09:43:15

FrontOffice Nordic AB (publ) startar videoblogg

Som en del i FrontOffice Nordic AB (publ) satsning på ökad aktivitetsnivå och ökad kommunikation gentemot aktieägare har FrontOffice Nordic valt att starta en videoblogg. 


Syftet med videobloggen är att ge en generell uppdatering om vad som sker i FrontOffice Nordic och i våra intressebolag, svara på aktieägares frågor, diskutera branschnyheter samt göra förtydliganden kring tidigare publicerade nyheter.

Om något videoblogginlägg innehåller kurspåverkande information kommer ett pressmeddelande först publiceras enligt gällande börsregler. Videobloggen publiceras på FrontOffice Nordics hemsida. (http://www.frontofficenordic.se/videoblogg
På hemsidan finns en prenumerationsfunktion där intresserade kan registrera sig och få ett mail varje gång FrontOffice Nordic publicerar en nyhet.

" Det är jätteroligt att vi nu kan erbjuda marknaden och aktieägarna ytterligare en kommunikationskanal. Denna satsning är en del i den ökade aktivitetsnivå som vi tidigare kommunicerat" säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ). 

Se videobloggen här (http://www.frontofficenordic.se/videoblogg)


För mer information kontakta:

Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan@frontofficenordic.se


Om FrontOffice Nordic AB 

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 
Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. - "Vi investerar i marknadens dolda guldkorn" 

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF