Stockholm 17:30
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-04-26 13:19:48

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Atrium Ljungberg AB


Flaggningsmeddelande i Atrium Ljungberg AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556175-7047 Atrium Ljungberg AB
InstrumentSE0000191827 B shares
InnehavareAtrium Ljungberg AB
 
Före transaktionen
Antal aktier6 645 000
Antal rösträtter6 645 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2021-04-23
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier6 686 000
 - direkt innehavda rösträtter6 686 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,01874 %
 - direkt innehavda rösträtter3,95105 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,95105 % 6 686 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,95105 % 6 686 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter6 686 000
 - andel av rösträtter3,95105 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML