Stockholm 17:30
-0,05% Idag
+0,58% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-09-07 09:36:13

IRISITY: KRAFTIG NEDJUSTERING AV ABONNEMANGSSTOCKVÄRDETSTOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget Irisity gör en väsentlig korrigering av tidigare rapporterad abonnemangsstock och meddelar nu att abonnemangsstocken per den 30 juni uppgick till 118 miljoner kronor. Tidigare uppgift från bolaget var 232 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att Irisitys nya ledning har gjort en omfattande genomgång av bolaget, inklusive samtliga kundavtal. Vid denna har det framkommit att tidigare schabloner och antaganden för beräkning av abonnemangsstocken varit felaktiga.

"Bolaget har ända sedan abonnemangsstocken redovisats därigenom rapporterat en för hög abonnemangsstock", skriver Irisity.

Justeringen av abonnemangsstocken påverkar inte redovisad resultat- och balansräkning.

Abonnemangsstocken tas fram genom beräkningen kallad ltv, life time value.