Stockholm 12:03
-0,72% Idag
-4,87% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-03 09:05:43

MOTION DISPLAY: ÖKAD OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT 1 KVSTOCKHOLM (Direkt) Motion Display, som handlas på Aktietorget, hade en nettoomsättning på 16,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2018. En ökning med drygt 11 miljoner kronor jämfört med motsvarande period i fjol.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning ökade under kvartalet med 5 miljoner kronor i jämförelse med samma period föregående år och blev 7,4 miljoner kronor.

Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick till 44 procent (42%).

Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 32 procent (32 %).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 3,8 miljoner kronor (-0,5).

Periodens nettoresultat blev 3,0 miljoner kronor, en ökning med 4,3 miljoner kronor.

Per den 31 mars 2018 uppgick likvida medel till 1,4 miljoner kronor (1,4).