Stockholm 17:30
-3,17% Idag
-5,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-30 14:18:48

SEAFIRE: BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSIONSTOCKHOLM (Direkt) NGM-noterade Seafire beslutar att göra en företrädesemission.

Aktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna två (2) nya aktier. Teckningskursen är 4:60 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 31 maj 2018. Första dag för handel i bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 juni 2018. Avstämningsdag är den 4 juni 2018.