Stockholm 09:25
-0,29% Idag
+20,27% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-09 07:40:11

NYFOSA: FÖRVALTNINGSRESULTAT OM 188 MLN KR 1 KV (189)STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Nyfosa, som knoppats av från Hemfosa, hade hyresintäkter på 319 miljoner kronor i det första kvartalet (244) samt totala intäkter om 322 miljoner kronor i kvartalet (247).

Driftöverskottet blev 200 miljoner kronor (153) och förvaltningsresultatet uppgick till 188 miljoner (189).

Bolagets förvaltningsresultat påverkades bland annat negativt av att kostnaden för centraladministration uppgick till 22 miljoner kronor i det gångna kvartalet (2).

"Under det andra kvartalet 2018 etablerade Nyfosa-koncernen en egen organisation, från att tidigare endast haft ett fåtal anställda inom fastighetsförvaltningen, vilket förklarar kostnadsökningen", förklarar bolaget.

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till 0 miljoner kronor i kvartalet (129). Efter skatt blev resultatet 160 miljoner kronor (259), eller 0:96 kronor per aktie (1:54).

Ett långsiktigt substansvärde (epra nav) om 56:55 kronor per aktie anges per den 31 mars (55:36 kronor vid årsskiftet).