Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-01-02 09:18:18

NICKEL MOUNTAIN RESOURCES: IFOX HAR DELAT UT HELA INNEHAVETSTOCKHOLM (Direkt) NGM-noterade Nickel Mountain Resources huvudägare, Ifox Investments, har beslutat att dela ut hela sitt innehav i Nickel Mountin Resources (NMR) till sina aktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var vid Ifox årsstämma den 29 december som beslutet fattades och därmed delas Ifox samtliga 139.503.088 aktier i NMR ut, med avstämningsdag den 8 januari 2018.

När utdelningen till aktieägarna i Ifox har verkställts kommer NMRs styrelseledamot Anders Thorsell att rapportera denna förändring till FI för närståendepersonen Ifox räkning.

NMR är sedan i maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus som i sin tur äger 50,18 procent i Bakcharneftegaz (BNG). Mezhlisa har rätt att förvärva upp till 74 procent i BNG som innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.

Anders Thorsell är bokad den 9-10 januari hos relevant myndighet i Tomsk för registrering av utestående ägande som bolagets dotterbolag Mezhlisa Resources Cyprus har rätt till, vilket gör att ägandet i OOO Bakcharneftegaz när registreringen genomförs kommer att uppgå till 65 procent, en ökning om 15 procentenheter jämfört med dagens registrerade ägande, heter det.