Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-01-22 11:20:52

Flaggningsmeddelande i Fastpartner AB


Flaggningsmeddelande i Fastpartner AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556230-7867 Fastpartner AB
InstrumentSE0011309228 Aktie
InnehavareLänsförsäkringar Fondförvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier9 209 728
Antal rösträtter9 209 728
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-01-21
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier9 945 825
 - direkt innehavda rösträtter9 945 825
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,32 %
 - direkt innehavda rösträtter5,47 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,47 % 9 945 825
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,47 % 9 945 825
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohan Söderholm
 - telefon0858840000
 - mejlportfoljadmin@lansforsakringar.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML