Stockholm 10:29
0,00% Idag
-7,03% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-03 12:03:10

MAHA ENERGY: TOTAL SNITTPRODUKTION 2.881 FAT/DAG I JUNI(Lägger till: mer information i text)

STOCKHOLM (Direkt) Maha Energy rapporterar en aggregerad försäljningsproduktion om 81.213 fat olja och 31.359 miljoner kubikfot gas i juni, vilket ger en total kombinerad snittproduktion om cirka 2.881 fat oljeekvivalenter per dag före royalties och skatt under månaden.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Produktionen i Brasilien uppgick totalt till 4.016 fat oljeekvivalenter per dag den 1 juli. Bolaget räknar fortsatt med att anläggningarna på Tie-fältet kommer att fullfölja den planerade produktionsökningen till 4.850 fat olja per dag, eller 5.200 fat oljeekvivalenter, under de kommande månaderna. Tartaruga förväntas samtidigt fortsätta på sin nuvarande produktionskapacitet brutto om 500-800 fat per dag, eller 550-900 fat oljeekvivalenter per dag.

Ett planerat underhållsarbete på 7 dagar vid Tie-fältet i juli kan komma att påverka totala produktionen den månaden.

Arbetet med att konvertera GTE-3-brunnen (Tie-fältet) har startat och under detta arbete kommer brunnen inte att vara i produktion.

Vad gäller Tartaruga håller en borrigg på att sättas upp vid Maha-1-brunnen. Målet är att testa vissa intervall av sandreservoaren Penedo. Borrningen väntas ta minst 60 dagar.