Stockholm 11:39
0,00% Idag
+7,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-08-27 16:14:51

Liv ihop genomför omorganisation och besparingsprogram

I linje med utsatt strategi genomför Liv ihop en omorganisation i syfte att bättre tillvarata befintliga resurser och för att anpassa organisationen efter rådande marknadsförutsättningar. I samband med omorganisationen genomförs ett besparingsprogram om cirka 10 mkr på årsbasis.


LIV IHOP GENOMFÖR OMORGANISATION OCH BESPARINGSPROGRAM

I linje med utsatt strategi genomför Liv ihop en omorganisation i syfte att bättre tillvarata befintliga resurser och för att anpassa organisationen efter rådande marknadsförutsättningar. I samband med omorganisationen genomförs ett besparingsprogram om cirka 10 mkr på årsbasis.

Liv ihop har under de senaste 15 månader genomgått en stor förändring. Koncernen har vuxit med ytterligare två bolag och stärkt affärsområdet Boende. Därtill har bolaget fokuserat på organisk tillväxt och med framgång rekryterat drygt tio nya medarbetare inom affärsområdet Personlig assistans. Parallellt med ovan har bolaget etablerat och förstärkt sex nya lokalkontor.

I linje med den organiska expansionen och ett större nätverk med lokalkontor blir en naturlig del att allokera kunder till närmaste kontor. Då kan vi erbjuda en fantastisk kundupplevelse och samtidigt stötta våra personliga assistenter optimalt. I och med denna omallokering uppstår viss övertalighet inom affärsområdet Personlig assistans, beroende på regionnivå.

Besparingsprogrammet är till stor del möjligt tack för satsningarna inom digitalisering och automatisering, både inom administration och operativ verksamhet. Som en följd av vår digitalisering kan vi lättare se utvecklingen på individnivå och då snabbare kunna anpassa vårt erbjudande efter varje unikt behov.

Slutligen innebär omorganisationen att Patrik Bergström tar den nyinrättade rollen som vice verkställande direktör och vidare utgörs koncernledningen av Åsa Larsson som ekonomichef. Förändringen är ett steg i att reducera mellanchefsnivåer och höja effektiviteten. Organisationen kommer stärkas av stödtjänster som i huvudsak ska verka för att höja kompetensnivån i första linjen.

Omorganisationen kommer innebära en årlig besparing på cirka 10 mkr.

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
1 Liv-ihop-genom-omorganisation-och-besparingsprogram.pdf

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning, olika typer av boendestöd samt hemtjänst. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett