Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-01 10:01:26

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB


Flaggningsmeddelande i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556943-7600 K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
InstrumentB-aktie
InnehavareClaes-Henrik Julander
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2019-07-31
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 468 859
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 387 099
Andel
 - aktier8,36888 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter14,70287 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 114,70287 % 1 468 859
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT14,70287 % 1 468 859
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSvipdag AB
 - antal rösträtter5 387 099
 - andel av rösträtter14,70287 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 387 099
 - andel av rösträtter14,70287 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnClaes-Henrik Julander
 - telefon0707467535
 - mejlclarre@svipdag.se
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML