Stockholm 10:03
-0,45% Idag
-3,37% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-25 09:58:06

ORTOMA: NÄRMAR SIG SLUTFAS INFÖR INLÄMNING FDA-ANSÖKAN FÖR OTSSTOCKHOLM (Direkt) Medicinteknikbolaget Ortoma, som utvecklar operationssystem för implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi, närmar sig slutfasen inför en inlämnning av en så kallad 510k ansökan för operationssystemet OTS till den amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA. Arbetet med ansökan ska ha startats under våren 2017. OTS består av ett system för att planera operationerna i datorn inför en operation samt ett navigeringsverktyg som handleder kirurgen under en operation.

Det framgår av rapporten.

Fram till i dag har 13 operationer utförts med operationssystemet OTS.

I det andra kvartalet var nettoresultatet -2,5 miljoner kronor (-1,3). Intäkterna bestående av aktiverat utvecklingsarbete uppgår till 3,3 miljoner kronor (3,2).

Kassaflödet för den löpande verksamheten var +2,8 miljoner kronor (-0,3) med likvida medel på 43,5 miljoner kronor (5,6) vid utgången av rapportperioden.