Stockholm 14:00
0,00% Idag
-20,78% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-05-13 16:25:16

RÄNTOR/VALUTOR: EUROPARÄNTOR UPP, DOLLARN STÄRKTESSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntorna pekade uppåt på fredagen samtidigt som dollarindex fortsatte uppåt mot en ny högstanivå på nära 20 år.

Stämningen på finansmarknaderna var lite bättre efter en turbulent vecka och europeiska börser vände uppåt då fyndjägare köpte aktier som inte varit så här billiga sedan pandemin inleddes. Kryptovalutorna studsade samtidigt tillbaka från de lägsta nivåerna på nästan halvannat år.

Ipek Ozkardeskaya, Swissquote, noterade i ett kundbrev att vinden snabbt kan ändra riktning dessa dagar och att den ökade volatiliteten på marknaderna mer är ett tecken på potentiella ytterligare förluster än hållbara uppgångar.

Vid svensk stängning var den tyska tioårsräntan 8 punkter upp till 0,95 procent, medan den svenska tioåringen slutade 3 punkter högre på 1,75 procent.

Europeisk statistik på fredagen visade att inflationen i Frankrike steg till definitiva 4,8 procent i april, upp från 4,5 procent månaden före, medan den spanska inflationstakten uppgick till 8,3 procent, ner från 9,8 procent i mars.

Industriproduktionen i euroområdet sjönk 1,8 procent i mars, jämfört med föregående månad. Samtidigt minskade produktionen 0,8 procent jämfört med samma månad föregående år, enligt Eurostat.

Förväntningarna pekade mot -2,0 respektive -1,0 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Enligt Capital Economics visar nedgången att kriget i Ukraina har en allvarlig påverkan på tillverkningsföretagen.

"Med ytterligare förbud mot rysk energiimport som hotar och fortsatt akut försörjningsbrist tror vi att detta är början på en lågkonjunktur inom tillverkningsindustrin som kommer att få BNP att stagnera", skrev de i ett kundbrev.

Annan data visade att Norges fastlands-BNP sjönk med 0,6 procent under årets första kvartal, jämfört med föregående kvartal.

Marius Gonsholt Hov, på Handelsbanken i Oslo, skrev i en kommentar att nedgången i fastlands-BNP var i linje med förväntningarna och att den nuvarande situationen är solid. Tillväxten var något lägre än Norges Banks prognos på -0,4 procent, men samtidigt har arbetslösheten sjunkit mer än väntat.

"Det finns inget tvivel kring den nästa räntehöjningen i juni", skrev banken.

USA-räntorna, som vände upp i den sena handeln på torsdagen, fortsatte uppåt på fredagen, med tioåringen upp 6 punkter till 2,93 procent.

Fed-chefen Jerome Powell, som på torsdagen valdes om för en ny fyraårig mandatperiod som chef, sade att det är en utmaning att få till en mjuklandning för ekonomin, men att det är viktigt att få inflationen under kontroll, även om det förorsakar en "viss smärta".

Arbetsmarknaden är het och lönerna stiger, samtidigt som de vill få ned inflationen mot målet igen.

Om de kan åstadkomma en mjuklandning eller inte kan delvis bero på faktorer utanför deras kontroll.

"Det kommer inte att bli lätt, ingen säger att det kommer att bli lätt", sade han.

Han upprepade att han ser framför sig räntehöjningar om 50 punkter vid de kommande mötena, men att de är redo att agera kraftfullare om omständigheterna kräver det.

På fredagseftermiddagen visade USA-statistik att lägre oljepriser gjorde att importpriserna var oförändrade i april, i stället för att öka med 0,6 procent som analytiker räknat med. Exportpriserna steg samtidigt 0,6 procent, väntat +0,7 procent.

Michigan-index sjönk preliminärt till 59,1 i maj, från 65,2 i april. Väntat var en mindre nedgång till 64,0.

Index över det aktuella läget sjönk till 63,6 från 69,4, medan det framåtblickande indexet sjönk till 56,3 i maj, från 62,5 i april.

På valutamarknaden försvagades euron till 1:038 mot dollarn, från 1:041 dagen före, medan dollarn stärktes till 129:3 mot yenen (127:9).

Handlare positionerar sig allt mer för paritet mellan dollarn och euron tidigare än de räknat med förut.

Men Ipek Ozkardeskaya, Swissquote, tror dock att det bara är en fråga om tid innan den starka dollarn försvagas.

"Frågan är om vi kommer att se euron nå paritet och pundet nå 1:20-nivån innan trenden vänder?", frågade hon sig.

ING Economics noterade i ett kundbrev att de fyra G10-valutor som varit mest strikt korrelerade med risktillgångars dynamik – norska kronan, svenska kronan och australiensiska och nyzeeländska dollarn – har sett en återhämtning under fredagsmorgonen.

"Likviditetsfaktorn är oundvikligen en viktig drivkraft för de senaste marknadsrörelserna, vilket ofta händer i tider av marknadsoro: det är därför inte förvånande att se den mest illikvida G10-valutan – NOK – växa fram som en underpresterande (-11 procent på en månad) trots den annars mycket stödjande råvarubilden", skrev ING.

Den svenska kronan handlades på fredagen 7 öre starkare till knappt 10:48 mot euron och 5 öre starkare till 10:10 mot dollarn.

Enligt SEB var marknadens prissättning för Riksbanken något högre efter april-KPI.