Stockholm 16:46
-0,80% Idag
+3,61% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2016-12-02 17:40:46

FRONT OFFICE: GÖR RIKTAD EMISSION OM 3,5 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) Styrelsen för NGM-bolaget Front Office har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma fattat beslut om att emittera 750.000 aktier i en riktad nyemission till en grupp om åtta privata investerare.

Totalt sett inbringar emissionen drygt 3,5 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.

De nya aktierna emitteras till en kurs om 4:70 kronor, vilket kan jämföras med aktiekursen per den 2 december på 4:76 kronor.

"Det har uppkommit en del intressanta affärs- och investeringsmöjligheter och vi vill därför vara förberedda så vi kan agera direkt om tillfälle uppstår. Av den anledningen har vi valt att genomföra denna riktade emission", säger Johan Lund, vd för Front Office, i en kommentar.