Stockholm 17:30
0,00% Idag
-22,84% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-11-17 07:43:49

BONZUN: RESULTAT EFTER SKATT -2,2 MLN KR I 3 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bonzun, verksamma inom patientstöd för IVF-behandlingar, redovisar ett resultat efter skatt på -2,2 miljoner kronor (-2,3) i det tredje kvartalet 2021.

Det framgår av delårsrapporten.

Intäkterna uppgick till 0,4 miljoner kronor (0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten låg på -1,5 miljoner kronor (-1,5) med likvida medel om 2,1 miljoner kronor (2,8) vid rapportperiodens utgång.

"Kostnaderna är högre än intäkterna, vilket är att förvänta sig med hänsyn till den tillväxtfas Bonzun befinner sig i. Vi genomgår ett stort förändringsarbete för att växa och driva affären framåt, och vårt primära fokus är att skala upp Bonzun IVF. Målet är att bli det ledande digitala stödet för kvinnor som genomgår psykiskt påfrestande IVF-behandlingar för att bli gravida", skriver Bonnie Roupé i vd-ordet i rapporten.

Bolagets mål om att bli marknadsledande har en tidsram på 3-5 år.

Bolagets digitala program har börjat lanseras som Bonzun Evolve.