Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-31 08:55:23

MY TASTE: FÖRLUSTEN MINSKADE TILL 1,9 MLN KR 2 KVSTOCKHOLM (Direkt) Matsajten My Taste, vars aktie handlas på listan First North, redovisar ett nettoresultat för det andra kvartalet på -1,9 miljoner kronor (-4,4).

Resultatet per aktie blev -0,11 kronor (-0,25).

De totala intäkterna sjönk till 9,9 miljoner kronor (11,2), varav nettoomsättningen minskade till 8,5 miljoner kronor (10,2).

"Diskussioner med strategiskt utvalda investerare har påbörjats angående refinansiering av den befintliga konvertibeln på 14,4 miljoner kronor samt ytterligare en konvertibel på maximalt 20 miljoner kronor i syfte att möjliggöra tillväxt genom förvärv inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker", skriver My Taste.