Stockholm 17:30
0,00% Idag
-22,84% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-04-13 14:13:54

BONZUN: GODKÄND AV FÖRSÄKRINGSKASSAN SOM ANORDNARE AV REHAB-STÖDSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Bonzun, verksam inom hälsovårdssektorn, har godkänts av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Försäkringskassan ger arbetsgivare möjlighet att få bidrag för att utreda, planera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Insatser ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan

"Att få ett godkännande från Försäkringskassan som anordnare för rehabiliteringsinsatser ger våra kunder en möjlighet att få tillbaka en del av kostnaden som de investerar i våra tjänster. Det ger oss också ytterligare legitimitet för vår iKBT-satsning för att förebygga, minska och förkorta sjukskrivningar", kommenterar vd Bonnie Roupé.