Stockholm 09:15
0,00% Idag
-2,83% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-11-07 10:30:00

Fastpartner förvärvar fastighet i Uppsala

Fastpartner har förvärvat fastigheten Dragarbrunn 10:3 i Uppsala av Skandia. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 14 700 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 27 MSEK.


Fastigheten ligger mitt i centrala Uppsala och består av ett helt kvarter beläget mellan Uppsalas gågata och Fyrisån. Fastigheten inrymmer ytor för kontor, handel, vård, utbildning och bostäder.

Förvärvet stärker och passar väl in i Fastpartners fastighetsbestånd i Uppsala. Fastpartner tillträder fastigheten den 2:a december.

- Fastigheten ligger i ett attraktivt och centralt läge i Uppsala. Vi ser fram emot att tillsammans med befintliga och nya hyresgäster fortsätta att utveckla fastigheten, säger Patrik Arnqvist, Regionchef på Fastpartner.

 

 

Stockholm den 7 november 2019

 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

 

 

 

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2019 kl 10:30.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF