Stockholm 11:48
+0,52% Idag
+13,66% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-13 19:14:35

KARLBERGSVÄGEN 77: SBB FULLFÖLJER BUD PÅ PREFERENSAKTIERNASTOCKHOLM (Direkt) SBB fullföljer budet på preferensaktierna i fastighetsbolaget Karlbergsvägen 77.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den 4 oktober lades ett bud på 2,7742 stamaktier av serie D i SBB för varje preferensaktie i Karlbergsvägen 77, ett bud som i november höjdes till 3,0322 aktier per preferensaktie.

Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att SBB efter fullföljande kommer att kontrollera cirka 94,30 procent av preferensaktierna i Karlbergsvägen 77 motsvarande cirka 13,81 procent av totalt antal aktier i Karlbergsvägen 77 och cirka 1,59 procent av totalt antal röster i Karlbergsvägen 77.