Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,59% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-02-13 20:35:18

RÅVAROR: OLJA OCH METALLER - TABELLNoteringar klockan 20:35

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första terminen +0:32 USD 51:73 0,62% -14,88%
Brent, första terminen +0:59 USD 56:38 1,06% -14,61%

Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin)
Koppar +28 USD 5.791 0,49% -6,13%
Zink +18 USD 2.173 0,84% -4,51%
Aluminium +20 USD 1.754 1,15% -2,75%
Nickel +100 USD 13.255 0,76% -5,73%
Bly +31 USD 1.882 1,65% -2,13%
Tenn +20 USD 16.590 0,12% -3,21%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld +9:80 USD 1575:60 0,63% 3,85%
Silver +0:17 USD 17:65 0,99% -0,98%

Dollarindex -0.05 99.00 -0,05% 2,60%
(högre = starkare USD)

KÄLLA: Infront.