Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-06-15 08:30:00

Scandinavian ChemoTech AB (publ) skriver LOI med ett av södra Indiens ledande sjukhus

Scandinavian ChemoTech AB skriver LOI (Letter of Intent) med Amrita Institute of Medical Sciences (AIMS) i Kerla, Indien. 


AIMS i Kerla är ett fullservicesjukhus med över 1 000 bäddar och hanterar nästan 3 000 patienter dagligen.

Detta "Letter of Intent" innebär att AIMS i Kerla kommer påbörja utvärdering av IQWave™ och D-EECT-behandling. Denna utvärdering är en del av den långsiktiga strategi som ChemoTech inledde efter årsskiftet och som nu börja påvisa framgångar.

"Det är roligt att vi nu börjar nå ut till ledande sjukhus där vår försäljning inte bara ger möjlighet till enskilda behandlingar utan även betyder att ett sjukhus måste förvärva teknologin för att kunna fortsätta utföra vår behandling", säger Mohan Frick, VD för ChemoTech.

AIMS-sjukhuset i Kerla förväntas starta utvärderingen under juli och omfattar upp till fem patienter med avancerad bröst- eller huvud- och halscancer.


För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD
Tele: +46 (0)10-218 93 03 Mail: info@chemotech.se 

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 15 juni 2017 kl. 08.30 (CET).


Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som skonsamt ger en ytterst effektiv behandling av många olika typer av tumörer. Med huvudkontor i IDEON Science Park i Lund befinner vi oss mitt i det stimulerande vetenskapliga mötet mellan Skåne University Hospital och Medicon Village. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. 


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF