Stockholm 17:30
-0,49% Idag
+6,11% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-06-13 10:58:02

RÄNTOR/VALUTOR: STARKARE DOLLAR INFÖR FED-BESKEDSTOCKHOLM (Direkt) Dollarn stärks något på onsdagen inför kvällens räntebesked från Fed.

Fed väntas höja styrräntan och fokus ligger i stället på pressmeddelandet och presskonferensen för eventuella ledtrådar kring hur många fler höjningar om är att vänta i år.

Rapporter om att Fed-chefen Jerome Powell överväger att lägga en presskonferens efter varje FOMC-möte gav också stöd åt dollarn då det bidrog till spekulation om att Fed kan höja räntan oftare.

På förmiddagen handlas dollarn vid 110:65 mot yenen och 1:17 mot euron. Räntan på den amerikanska tioåringen har sjunkit 2 punkter till 2,95 procent.

Den svenska KPI-inflationen väntas vara 1,9 procent om ett år, 2,0 procent om två år och 2,1 procent om fem år, visar Kantar Sifo Prosperas kvartalsvisa undersökning om förväntningarna bland aktörer på penningmarknaden, arbetsmarknadens parter och inköpschefer.

Förändringarna jämfört med förra undersökningen är små. Bara förväntningarna om inflationen på ett års sikt har ändrats, de låg tidigare på 1,8 procent.

Förväntningarna om löneökningar var oförändrade och väntas vara 2,3 procent om ett år, 2,4 procent om två år och 2,5 procent om fem år.

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, skrev i en kommentar att de oförändrade löneförväntningarna sannolikt oroar Riksbanken.

"De något högre löneökningarna i Tyskland har inte slagit igenom till arbetsmarknadens parter i Sverige, vilket tyder på att det inhemska inflationstrycket förblir lågt", skrev han.

Robert Bergqvist, chefekonom på SEB, menade dock att rapporten var goda nyheter för hökarna i Riksbankens direktion.

I en tweet skrev han att parternas inflationsförväntningar ligger vid eller över målet på 2-5 års sikt, vilket innebär en något högre sannolikhet för en räntehöjning under 2018.

Kronan handlas 4 öre svagare mot dollarn vid 8:64 och i princip oförändrad mot euron vid 10:14.

Räntan på den svenska tioåringen sjunker 2 punkter, i linje med övriga Europa, till 0,63 procent.

Riksbankens företagsundersökning, en intervjuundersökning bland 40 företag med cirka 250.000 anställda, visade att den starka konjunkturen håller i sig. Särskilt inom industrin där företagen möter en hög efterfrågan och produktionen går på högvarv.

Tyngre går det inom byggsektorn där bolagen märker att efterfrågan på bostadsbyggandet har minskat framförallt i Stockholmsområdet.

Handels- och tjänsteföretagen möter köpstarka hushåll, men trots det gör de en mer pessimistisk bedömning av konjunkturläget. De lyfte bland annat risker med att fallande bostadspriser kan utlösa en nedgång i den inhemska oron och att den senaste tidens svaga krona ökar inköpskostnaderna för importerade varor och tjänster.

Arbetsförmedlingens senaste prognos visade att sysselsättningen ökar med 145.000 personer under 2018-2019. Arbetslösheten väntas uppgå till 6,4 procent i år och 6,5 procent nästa år.

Den brittiska inflationen mätt som KPI uppgick till 2,4 procent i maj, jämfört med väntade 2,5 procent, enligt Reuters prognosenkät.

Kärninflationen uppgick till 2,1 procent, i linje med förväntningarna.

KPIH-inflationen, som inkluderar boendekostnader och är det föredragna måttet hos Bank of England, uppgick till 2,3 procent, upp från 2,2 procent föregående månad.

"Senaste tidens stora ökningar i kostnaden för råolja har runnit igenom till priserna som betalas av konsumenter vid pumpen", sade Mike Hardie, statistiker vid ONS, enligt Reuters.

Ökningen kompenserades dock av nedgångar i den volatila kategorin datorspel samt mindre uppgångar i vissa energipriser än samma period föregående år.

Pundet har tappat 0,4 procent till 1:3320 mot dollarn på onsdagen.onsdag kl 10.50 (tisdag kl 16.15)
==================================
USD/SEK 8:6372 (8:5993) Statsobl 2y -0,55 (-0,55)
EUR/SEK 10:1434 (10:1413) Statsobl 10y 0,63 (0,65)
EUR/USD 1:1744 (1:1792) Ty obl 10 0,47 (0,51)
US obl 10 2,95 (2,97)