Stockholm 17:13
+0,09% Idag
+1,75% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-15 07:00:00

Clas Ohlson ökar försäljningen i oktober 2017

Försäljningen i oktober ökar med 1 procent till 688 Mkr (681). I lokala valutor ökar försäljningen med 3 procent jämfört med föregående år. Försäljningsutvecklingen i jämförbara enheter och lokal valuta är oförändrad jämfört med föregående år.


Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med
15 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 223.

Försäljningen i oktober fördelar sig enligt följande:

+---------------+-------+-------+----------------------+-----------------------+
|Länder, Mkr |Oktober|Oktober|Procentuell förändring|Procentuell förändring,|
| |2017/18|2016/17| |lokal valuta |
+---------------+-------+-------+----------------------+-----------------------+
|Sverige |313 |310 |1 |1 |
+---------------+-------+-------+----------------------+-----------------------+
|Norge |267 |270 |-1 |4 |
+---------------+-------+-------+----------------------+-----------------------+
|Finland |86 |78 |11 |12 |
+---------------+-------+-------+----------------------+-----------------------+
|Utanför Norden*|22 |24 |-7 |-6 |
+---------------+-------+-------+----------------------+-----------------------+
| |688 |681 |1 |3 |
+---------------+-------+-------+----------------------+-----------------------+

*Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien.

Den totala försäljningen för räkenskapsårets första sex månader (maj till oktober 2017) ökar med 2 procent till 3 782 Mkr (3 720). I lokala valutor ökar försäljningen med
2 procent jämfört med föregående år.

Delårsrapporten för andra kvartalet 2017/18 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den
6 december 2017. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017 klockan 07:00.Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget produkter och tjänster för vardagens praktiska små problem i sex länder via över 200 butiker och e-handel. Clas Ohlson har ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, har en omsättning om cirka 8 miljarder kronor och drygt 4 800 anställda. Besök Clas Ohlson på www.clasohlson.com.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF