Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-23 12:36:38

PAXMAN: OMSÄTTNINGEN ÖKADE TILL 17,8 MLN KR 1 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Paxman, som handlas på First North och som är verksamt inom skalpkylningssystem, ökade omsättning till 17,8 miljoner kronor under det första kvartalet (11,0).

Ebitda-resultatet förbättrades till 0,9 miljoner kronor från -0,6 miljoner kronor under motsvarande kvartal året innan.

Kassaflödet, före finansiering, i det första kvartalet uppgick till -6,2 miljoner kronor (-6,8).

"Vi är nu inne i årets andra kvartal, och jag känner mig full av tillförsikt. PAXMANs första kvartal var inget annat än imponerande, och dessutom togs viktiga steg mot försäkringstäckning av skalpkylningskostnader i USA", skriver bolagets vd Richard Paxman i rapporten.

"Starkare försäljning i USA, tillsammans med ett fortsatt fokus på kontroll över våra operativa kostnader, resulterade i ett positivt ebitda för Q1 2019 och ett förbättrat kassaflöde från verksamheten. Mot bakgrund av vår starka orderbok och en fortsatt ökande utnyttjandegrad förväntar vi oss att denna trend kommer att fortsätta", skriver han också.