Stockholm 11:17
-0,13% Idag
+18,10% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2015-02-27 11:26:45

MVV HOLDING: VINST FÖR HELÅRET 2014, EFFEKTIV BOLAGSDELNING


STOCKHOLM (Direkt) MVV Holding, som handlas på NGM, vände till vinst för koncernen 2014. Bolagsdelningen av MVV Internationals verksamheter har gett önskad effekt.
Det framgår av bokslutskommunikén.
För MVV International har bolaget, efter uppdelningen, kunnat bättre anpassa och kompensera för de förändringar som skett på marknaden, som valutarörelser och ett kraftigt sjunkande oljepris.
"Rörelsemarginalen (för MVV International) ökade från 1,9 procent till 7,6 procent vilket är positivt men skall samtidigt ses som lägre än förväntat", skriver MVV.
För Productivity Potential Assessment Sweden kommer 2015 handla om att få order på ytterligare ett mindre antal installationer.
"Därefter kommer bolaget att ha ett så bra underlag för utvärdering i olika värdekedjor att bolagets ledning bättre kan förutse systemkrav och driftskrav i kombination med att skapa beslutsunderlag för identifiering av lämpliga samarbetspartner", heter det i rapporten.
För Polskie Centrum Produktywnosci har ledningen bytts ut och delar av verksamheten styrs från Sverige. Andrzej Drzymalski lämnar bolaget på egen begäran och har även informerat styrelsen i MVV Holding att han avser att lämna sina styrelseuppdrag i koncernen som helhet vid tillfälle som ses som lämpligt från övriga styrelseledamöter.

Koncernen i sammandrag 2014
• Nettoomsättning 77,2 mln kr (67,6)
• Rörelseresultat 4,5 mln kr (-1,5)
• Rörelsemarginal 5,8 procent (-2,2)
• Resultat före skatt 4,3 mln kr (-1,6)